Aktuelt

Samler på gode idéer i Metsä Spring

Metsä Group har etablert Metsä Spring
Et eget selskap for nye produkter og serviceløsninger Henter idéer hos andre– Metsä Group vil samarbeide med dem som har de beste idéene. Vi kan være med å utvikle og kommersialisere dem. Derfor etablerte vi Metsä Spring i mai år. Først ut er tekstiler.

Det forteller direktør i Metsä Spring Niklas von Weymarn. Han fikk gjennomslag for idéen til selskapet Metsä Groups styre i mai i år. Tanken er å finne forretningsidéer uten- for eget selskap. Og Metsä Spring er et eget selskap som er 100 % eid av morselskapet Metsä. – Med Metsä Spring vil vi prøve å være så synlige som mulig selv, slik at vi kommer i kontakt med miljøer som utvikler idéer som kan være aktuelle for oss.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.