Aktuelt

Endringsønske fra toppen

– Andelen kvinner i næringen har holdt seg på 17–18 % lenge. Det er altfor lite. Jeg er genuint opptatt av at vi må gjøre noe med det. 

Det sier administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog Gudmund Nordtun.

– Det er derfor vi ønsket å være med på dette prosjektet. For å generelt å få flere interesserte i å jobbe i næringen, men også å øke mangfoldet og da først og fremst få flere kvinner inn. For hvor blir damene av, lurer han.

– Jeg tror det er for sent når vi skal kalle inn på intervju. Da er de allerede borte fra radaren. Derfor må vi gjøre bransjen mer attraktiv for flere enn vi klarer i dag, tror Nordtun.

– Hvorfor tror du damene ikke opplever næringen som attraktiv?

– For ordens skyld; jeg oppfatter jo at mange trives godt. Men de er få, og det kan være en barriere i seg selv. Jeg håper prosjektet kan gi oss noen svar og så vil vi sette i verk tiltak vi håper kan være med å bedre situasjonen.

– Vi vil jobbe systematisk. Vi har allerede en likestillingspolicy og gjør lønnssammenstilinger med en egen arbeidsgruppe. Dessuten er det lett å rekruttere de som likner deg selv, så å hente inn folk fra flere av avdelingene våre, både menn og kvinner, når vi har jobbintervjuer har blitt viktig for å få inn ulike syn. Jeg tror også vi bør være flinkere til å dytte damene fram i første rekke når Glommen Mjøsen frontes utad. Videre har vi iverksatt en fadderordning for nye som kommer i jobb hos oss, som skal gjøre integrering lettere. Og nå kom­mer det også flere tiltak gjennom pro­sjektet. Folk må føle at dette er en bransje de har lyst å være i, sier Nordtun. Han ønsker at Glommen Mjøsen skal oppleves som en arbeidsplass med mangfold og hvor det er like naturlig å jobbe om man er kvinne elle mann. Han ser det som viktig for å tiltrekke seg flere unge fremover, og det vil trengs, da det er en del godt voksne i næringen, som han kaller det.

Nordtun tror han som leder har en viktig rolle i å bidra med å sette lys på saken.

– Jeg tror at jeg som leder kan bidra gjennom å vise at jeg er opptatt av dette og å sette i gang tiltak for å få det til. For det sjefen snakker om oppleves som viktig, og dette snakker jeg gjerne og ofte om, for det er viktig, sier direktøren. Han opplever også at det er positiv vilje i organisasjonen.

– Men det gjør seg altså ikke selv. Og så vil jeg legge til at økt mangfold er en sak for hele skognæringen i Norge, flere jobber med tematikken, og det er viktig at vi har kontinuerlig fokus på det fremover, avslutter han.