Aktuelt

Massivtre: – De store prosjektene kommer

– Vi ser at erfaringene fra studentboligene overføres til det større og mer krevende, ordinære boligmarkedet. Store og høye bolig- og næringsbygg med tre som hovedmateriale er under planlegging og bygging både i Oslo, Trondheim og Stavanger, sier Marius Nygaard, professor på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). شرح لعبة الروليتOg han mangler ikke eksempler: – OBOS inviterte i vår til arkitektkonkurranse om en boligblokk på åtte etasjer i massivtre på Manglerud i Oslo. تعلم اسرار الروليت Helen & Hard Arkitekter vant med et prosjekt som viser variasjons- mulighetene i massivtre. De har også tegnet SR-banks hovedkontor i Finansparken Bjergsted i Stavanger. I Trondheim bygger Veidekke ut Lillebyen, et stort boligområde i privat regi. Her vil de videreutvikle mas- sivtreløsningene fra studentboligene på

Moholt. NCC bygger «Valle Wood» som med 6800 m2 og 7 etasjer blir Oslos første høye næringsbygg i tre. Søyler og bjelker i limtre bærer dekker i massivtre som får påstøp av betong. Utviklingen av nye byggesystemer og ny trearkitektur skjer raskt, og det er svært interessant sier Nygaard. طريقه لعب البوكر

Les mer om massivtre i Norsk Skogbruk nr. 1.