Aktuelt

Massivtre: Og leverandørene kommer etter

Splitkon bygger nå ny fabrikk i Åmot som om et år vil kunne levere inntil 16 meter lange krysslaminerte massivtrelementer (CLT) til det norske markedet. Og på Kongs- vinger er Nordisk Massivtre allerede i gang med produksjonen av mindre elementer.Splitkon har hatt planer om ny fabrikk lenge, men finansieringen har gått trått. Men da det i høst ble inngått en avtale som innebar at statlige SIVA står for byggingen av den 9 daa store produksjonshallen – selvsagt i massivtre – løsnet det. افضل موقع مراهنات كرة القدم Fabrikken som nå bygges vil få en produksjonskapasitet på 60 000 m3 ferdige elementer i året. Det blir dermed det største CLT-anlegget i Norden – og det første i Norge. Og når dette settes i drift om et år skal det skal ikke lenger være noe problem å levere til store prosjekter, anlegget skal kunne produsere elemen- ter som er inntil 16 meter lange, 3,6 meter brede og 30 cm tykke. Noen tastetrykk avslører at dette tilsvarer 17,3 m3 trevirke. مراهنات المباريات På Kongsvinger er Nordisk Massivtre allerede i gang med produksjonen. Her forteller markedssjef Carsten Hovind at de neste år regner med å levere 5-6000 m3, hvorav drøyt halvparten er egenprodusert. لعبة الروليت – Vi må foreløpig supplere med import til store prosjekter, men ønsker naturligvis å øke produksjonen slik at vi kan stå for en størst mulig andel selv, sier han.

Les mer om massivtre i Norsk Skogbruk nr 1.