Aktuelt

Analytiker Håkan Ekström mener norsk treforedling må satse på nisjer

Markedsanalytiker Håkan Ekström i Wood Resources International (WRI) tror norsk treforedling vil slite med å konkurrere på bulkprodukter. – Høyforedlete spesialprodukter egner seg best for norsk industri, mener han. Og i alle fall ikke avispapir.Med fullt trøkk i skognæringen på ver­densbasis har kampen om biomassen tatt seg opp og gir skogeierne gode priser, også i Norge. Det ga rekordavvirkning i fjor på nærmere 11 millioner m3 her til lands. Men Norge eksporterte samtidig omkring en tredjedel av dette tømmeret til utenlandsk industri. Hvordan kan Norge ta tilbake mer foredling av eget råstoff, spurte Norsk Skog­ bruk den erfarne markedsanalytikeren for tømmer og treprodukter Håkan Ekström på Vikens konferanse Tømmer og marked. Han tror vi må velge vår egen strategi – og den likner veldig på Borregaards.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.