Aktuelt

Salget av Statskog-eiendommer: – Lokale kjøpere til 2/3 av arealet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har fått spørsmål fra sin partifelle, stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen om hvordan fordelingen mellom kjøpergrupper så langt er på Statskogs pågående «arronderingssalg».Av svaret, som bygger på informasjon fra Statskog SF, framgår at det så langt er solgt og gitt konsesjon på i alt 199 eiendommer med et areal på tilsammen 431 055 daa, det gir en gjennomsnittsstørrelse på de solgte eiendommene på 2166 daa. Kjøperne av disse fordeler seg slik:

Lokale kjøpere: 137 (283 420 daa, 66% av arealet).
Miljødirektoratet: 24 (55 086 daa), 13% av arealet).

Andre: 24 (72 281 daa, 17% av arealet). Kommuner: 14 (20 268 daa, 5% av arealet).

Statskog SF opplyser også at lokale kjøpere i all hovedsak er jord- og skogeiere i samme kommune som skogarealene ligger, mens gruppa Andre for det meste er jord- og skogeiere i nabokommuner.

Les hele Norsk Skogbruk nr 12 her.