Aktuelt

Ny trefasadeguide: Skal sikre treets omdømme som byggemateriale

Umalt tre på ytterveggen har blitt mer og mer populært. Patinagrått og vedlikeholdsfritt – eller svart og råttent? Erfaringene har vært varierende. Og historier i media om vegger som må skiftes ut etter få år gir treet dårlig omdømme. Men nå kommer fasadeguiden for tre.Som en del av det større forskningsprosjektet «Wood Be Better» gir NIBIO og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) nå ut «Fargeendring i umalte trefasader – erfaringer og eksempler», som er en systematisering av ulike erfaringer med bruk av tre i fasader. En av de re forskerne som står bak, Lone Ross Gobakken, forteller at målet er at arki- tekter, eiendomsutviklere, entreprenører, håndverkere, produsenter og huseiere skal kunne forutse hvordan ytterveggen ser ut om to, ti og tredve år. لعبة بينغو – Bare slik kan man gjøre bevisste valg, påpeker hun. طريقة لعبة البوكر في الجزائر