Aktuelt

Landets største juletreprodusent

Vestfold Juletre as er et selskap som driver profesjonell produksjon av juletrær for engrosmarkedet og som i år har levert rundt 30 000 trær. Hit kom landbruks- og matministeren en tur i slutten av november for en kjapp opplæring.Da fikk han blant annet høre at produkjon og salg av juletrær ikke er noen kjapp og enkel måte å tjene penger på. – Det kreves investeringer på 6-10 000 kroner pr daa og det går i hvert fall seks år før inntektene begynner å komme, forteller Jarle Hillestad, styreleder i selskapet og en av de tre som står bak Vestfold Juletre. Selskapet ble etablert av han og to grunneiere i Lågendalen i 2007. Nå produseres det juletrær på 11-1200 daa eid og leid jord, og man har kommet inn i en syklus der det er mange høstbare trær hvert år. – Det er først de siste to årene at vi har hatt litt avkastning på det vi har investert, sier han. Inntektene i 2016 og -17 har vært drøyt 6 millioner kroner. I år blir det kanskje litt mer, sommerens tørke har redusert produksjonen i Danmark og det fører til et litt høyere prisnivå i Norge.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.