Aktuelt

Glommen Technology vil lage kraftfôr av flis

Kan snart bestemme segGlommens planer om å bygge en fabrikk som videreforedler trevirke til næringsmiddel for drøvtyggere kan nærme seg kommersialisering. – Investeringsbeslutningen er foreløpig ikke tatt, men det er all grunn til å tro at det kommer til å skje i nær framtid. Det blir imidlertid med dette som med fusjonen med Mjøsen: Ingenting er klart før alt er klart.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.