Aktuelt

AT Skog og Vestskog vurderer felles framtid

Det er ikke bare Glommen og Mjøsen som går med planer om å slå seg sammen. I slutten av november gikk AT Skog og Vestskog ut med beskjeden om at de vurderer det samme.Det er ikke lenge siden Vestskog var igjennom forrige fusjon, da andelslaget som tidligere dekket Rogaland og Hordaland slo seg sammen med Sogn og Fjordane Skogeiegarlag i 2015. Nå ser de altså mot øst og inn- leder forhandlinger med AT Skog. Et sam- arbeid om eksport av tømmer er allerede etablert, etter at Vestskog overlot sitt salg av tømmer utenlands til Viken AT Market fra årsskiftet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.