Aktuelt

– Konkurrerer ikke med Biozin om råstoff

Bergene Holm AS etablerer sammen med WAI Environmental Solutions selskapet selskapet CarbonWorks Haslestad AS (CWH). Formålet er å få i gang produksjon av biokarbon ved sagbruket på Haslestad i Vestfold.Du kan lese hele saken i Norsk Skogbruk nr 2 her

I en pressemelding fra Bergene Holm framgår det at prosjektet allerede er tildelt 47,2 millioner kroner i støtte fra ENOVA, og går nå inn i detalj­prosjekteringsfasen. Men det står også at prosjektet foreløpig ikke er full­finansiert. Her framgår også at pyro­lysefabrikken skal leveres av WAI og i første omgang produsere 9 000 tonn biokarbon pr år, som skal erstatte brukav fossilt kull i smelteverks industrien. Og restvarmen fra CWH vil gå til oppvarming av trelasttørkene på sagbruket, og til å produsere elektrisk kraft for sagbruket og kommersielt salg, heter det. Prosjektet opererer også med en fase 2 og når den er på plass øker årsproduksjonen til 20 000 tonn biokarbon. Og det går med 10 kubikk­meter trevirke for å produsere ett tonn biokarbon.

 

NOK RÅSTOFF

Adm. dir. Erland Løkken nøyer seg ikke med å produsere trelast og eventuelt biodrivstoff, nå går Bergene Holm også inn i selskapet WAI Environmental Solutions, som skal etablere produksjon av biokull på Haslestad i løpet av de neste par årene. Foto: Bergene Holm.

Men Bergene Holm eier også biozin­prosjektet, som går ut på en fullskala produksjon av biodrivstoff ved sag­bruket i Åmli. Etter planen vil denne fabrikken trenge rundt 800 000 m3 trevirke av ymse slag. Men Erland Løkken, adm.dir. i Bergene Holm, sier at det ikke er noen konflikt mellom disse satsingene.

– Sidestrømmene fra Haslestad har aldri inngått i planene for virkesforsyning til biozin fabrikken. Der skal det benyttes råstoff fra geo­grafien rundt, sier han til Norsk Skogbruk. Løkken viser også til at Bergene Holm nå investerer rundt 200 millioner kroner i økt produksjonskapasitet på Haslestad. Dette vil øke tømmerforbruket fra dagens 230 000 til rundt 350 000 m3 i 2025, og mengden biprodukter vil naturligvis øke tilsvarende.

 

LOKALE KINESERE

WAI Environmental Solutions er et teknologiselskap med base i Tønsberg, som har spesialisert seg på «bære­kraftige løsninger for virksomheter med store karbonutslipp», som det heter på selskapets nettsider. Og en av løsningene er altså pyrolyseanlegg for ulike typer av organisk materiale. WAI er også involvert i flere FoU­prosjekter som går på forbedring av syntesegass­ og biogassteknologi, framgår det av pressemeldingen fra Bergene Holm. Hovedeier gjennom selskapet WAI Holding er Gang Xin (49) fra Nøtterøy, som er teknisk direktør (CTO) i selskapet. Steinar Danielsen (66), fra Tønsberg er daglig leder (CEO), han har også en betydelig eierandel. Danielsen understreker overfor Norsk Skogbruk at WAI Environmental Solutions er et hel­norsk selskap, selv om det finnes mange med kinesisk navn på eier­siden og blant de ansatte.

– Min kompanjong Gang Xin har bodd i Norge siden 2009, forteller han.

 

FLIS TIL KINA FOR TESTING
Han sier videre at investerings­rammen for prosjektet er på 450 millioner kroner. Deler av dette er det meningen å hente inn i en emisjon i løpet av året, men en vesentlig andel vil være lånekapital. Danielsen forklarer at trinn 1 består av to såkalte reaktorlinjer som det altså er meningen skal suppleres med to til etter hvert. Han forteller at WAI har et pilotanlegg i Kina og at de nå skal sende 26 tonn flis fra Bergene Holm dit for å få produsert biokarbon av den. Det er altså ulike sidestrømmer fra sagbruket som er hovedråstoffet, men det er også meningen å ta imot rivningsvirke som råstoff.

 

ARNE GRØNN HENGER MED

Med i etableringen av CWH er også Tschudi Bio Company AS, som er en avlegger av rederiet Tschudi Shipping. Men på eiersiden i dette selskapet finner vi også en skikkelig veteran fra skogbruket, nemlig tidligere Glommen­dispo­nent Arne Grønn (77). Og dermed har dette selskapet lisens til å benytte Glommen Technology sin paten­terte hydrolyseprosess for frem­stilling av melasse til dyrefôr fra trevirke. I likhet med Vow Green Metal sitt prosjekt på Follum vil også anlegget på Haslestad kunne benytte seg av returtrevirke.