Aktuelt

– Jeg er en seig jævel!

Christen Sveaas ble som største aksjonær enstemmig valgt til ny styreleder i Norske Skog på en kjapt gjennomført generalforsamling. Og en småaksjonær som dristet seg til å stille spørsmålstegn ved Christen Sveaas sin kompetanse og kapasitet til vervet fikk svar på tiltale.– Jeg har såpass lang erfaring som eier og leder av virksomheter at jeg ikke finner det nødvendig å svare på det. Dessuten er jeg en seig jævel, sa Sveaas, som likevel var forsiktig med å spre for mye optimisme. – Jeg kan ikke love at jeg får det til, Norske Skog lever allerede på overtid, sa Sveaas fra talerstolen.

Han var heller ikke særlig lysten på å diskutere de ulike refinansieringsalternativene overfor et tallrikt pressekorps etterpå. – Nå har jeg vært styreleder i 20 minutter, jeg må få tid til å sette meg inn i sakene. Vi må bruke litt tid og det finnes jo andre alternativer enn de som har blitt presentert her, sa han. På et punkt var imidlertid Sveaas krystallklar. – Det er fullstendig urealistisk og vil være direkte tullete om staten skal involvere seg i Norske Skog nå. Det er eierne og kreditorene som må finne ut av dette, sa Sveaas før det nyvalgte styret satte seg sammen til sitt første møte under en halvtime etter at det ble valgt.

Inn som nytt styremedlem kom også Jon Aksel Torgersen, som var styreleder fram til fjorårets ekstraordinære generalforsamling for et år siden. Han la den gang ikke skjul på at vervet hadde vært slitsomt, men har siden kjøpt seg opp i Norske Skog både med egne midler og gjennom Astrup Fearnley AS, der han er daglig leder. – Det er i hvert fall ikke nostalgi som gjør at jeg kommer tilbake, jeg tror faktisk det er mulig å finne en løsning. Vi har nå hatt et styre nesten uten eierrepresentasjon, det blir det forandring på nå. Dessuten er vel ikke Christen alene om å være en seig jævel, sa Torgersen til Norsk Skogbruk.

Viken Skogs styreleder Olav Breivik, som flere ganger har understreket hvor viktig det er å holde fabrikkene i gang uansett hva som skjer, var til stede på generalforsamlingen.  Han var godt fornøyd med utfallet. – Det er bra at norske investorer med bakgrunn fra skog går inn. Jeg tror dette kommer til å løse seg, sa Breivik.

GOD STEMNING: Styrelederne i våre to største skogeierandelslag så ut til å finne tonen på Norske Skogs generalforsamling. Ole Th. Holth i Glommen Skog til venstre, Olav Breivik i Viken Skog til høyre.

 

Les mer om Norske Skog i Norsk Skogbruk nr 7/8