Aktuelt

– Ikke bærekraftig

Det nylig framlagte kvartalsresultatet økte Norske Skogs gjeld ytterligere og verken avtroppende styreleder Henrik Christensen eller konsernsjef Lars Sperre la skjul på alvoret.– Det er vanlig å regne med at det er greit å ha rentebærende gjeld på tre ganger driftsresultatet, Norske Skogs gjeld er ti ganger driftsresultatet, sa Sperre. Den såkalte refinansieringsprosessen er nå lagt på is, slik at det nye styret kan sette seg inn i situasjonen, men Sperre presenterte likevel alternativet som de pantesikrede obligasjonseierne har lagt fram. Disse har en samlet gjeld på totalt 3,8 milliarder kroner, av Sperre omtalt som seniorgjeld. Forslaget fra dem går ut på at denne gjelden konverteres til en obligasjon på 350 millioner euro (pr idag 3,24 milliarder kroner) med ni prosent rente og forfall i 2021. Resten av den sikrede gjelda konverteres til egenkapital som disse også får hånd om 75% av etter refinansieringen. De usikrede obligasjonseierne og dagens aksjonærer må etter forslaget nøye seg med 5% av denne egenkapitalen. Spesielt de usikrede obligasjonseierne – som til sammen har nesten 5 milliarder til gode – har ikke vært villige til å godta dette, men har fremmet et eget forslag.

–  Det er uenighet mellom de sikrede og de usikrede obligasjonseierne, de usikrede er uenige seg i mellom og det er uenighet mellom aksjonærene og obligasjonseierne. Det blir heller ikke mer oversiktlig av at det nesten daglig handles med denne gjelda, sa Sperre.

Han fortalte at det var umulig å få med investorer på gode og langsiktige prosjekter med en slik struktur. – Og blir det ingen enighet vil de pantesikrede obligasjonseierne ta kontrollen over Norske Skog, sa han.

Og om man lykkes med en refinansiering som endrer eiersitsen vil den måtte godkjennes av en ny ekstraordinær generalforsamling.

Les intervju med Lars Sperre i Norsk Skogbruk nr 7/8