Aktuelt

Investerer 20 millioner på Haslestad

Bergene Holms sagbruk på Haslestad i Vestfold har fordoblet sitt produksjons­volum de siste fem årene, siden produk­sjonen på Fossum i Bærum ble lagt ned. Nå er det besluttet å investere 20 millioner kroner i et nytt automatsorteringsanlegg. bet365.comDette blir Bergene Holm­konsernets fjer­ de automatsorteringsanlegg, og fabrikksjef Håvard Omholt er glad for at denne inves­teringen nå skal gjennomføres. – Kamera­sortering gir utvilsomt høyere effektivitet, større nøyaktighet og kapasitet. Det nye anlegget vil inneholde avansert kamera­ og laserteknologi som sammen med auto­ matisk vekt og fuktighetsmåler vil sorte­re trelasten etter bøyefasthet og kvalitet/ anvendelsesområde, sier Omholt i en pres­semelding.

– Nå vil hver kvist, fuktighet og fiberret­ ning i trelasten fanges opp av kameraene, og optimaliseres til produksjonen. الربح الحقيقي At det nå kan kappes etter strengere spesifikasjo­ ner vil naturlig nok redusere kappsvinn, noe som alene vil gi god gevinst, sier han. Teknisk sjef og prosjektleder Glenn Andre Jensen sier at investeringen vil gi en stor gevinst for kundene, og den vil gi selskapet nye markedsmuligheter.

– Kundene etterspør mer homogene pro­ dukter innenfor spesifiserte kvaliteter. كيفيه لعب البوكر Automatsorteringsanlegget vil øke vår kapasitet og gi rom for satsing i nye mar­ keder. Kanskje ser vi også nye produkter som et resultat, forteller Teknisk sjef Glenn Andre Jensen som er prosjektleder.

Les Norsk Skogbruk nr 7/8