Aktuelt

AT Skog lanserer nytt konsept

AT Skog lanserer i disse dager BedreSkog, en ny avtaleform med skogeierne som skal gi økt aktivitet på eiendommene og bedre lønnsomhet for eierne. For en fast sum pr måned skal skogeierne få rådgivning og oppfølging, beste tømmerpris gjennom året og rabatt på skogkultur og administrative tjenester.Motivet for satsingen er selvsagt økt aktivi­tet, i brosjyren som er utarbeidet om Bedre­ Skog slås det innledningsvis fast at det er liten eller ingen aktivitet på mange av eien­ dommene i AT Skog. En undesøkelse gjen­ nomført sist vinter viser at halvparten av eiendommene ikke har avvirket i løpet av de siste fem årene, blant disse finnes også mange større eiendommer over 10 000 daa. Samtidig viser medlemsregisteret at 25% av skogeierne ikke bor i den kommunen skogen ligger, og erfaringen tilsier at det ofte skjer lite på disse eiendommene. Samtidig viser en undersøkelse foretatt av NMBU i 2014 at 25% av skogeierne kan tenke seg å sette bort forvaltningen av skogen sin eller ønsker seg et mer samordnet forvaltningstilbud.

Les emr i Norsk Skogbruk nr 7/8