Aktuelt

Norske Skog Saugbrugs: Får støtte til demoanlegg for biokompositter

Norske Skog Saugbrugs vil utvikle fiberkompositt ved sitt anlegg i halden og får nå 15 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge til å bygge et demoanlegg.Målet er å finne løsninger der resirkulert termoplast i kombinasjon med fiber skal kunne bli en biokompositt som kan erstatte plast basert på fossile råstoff:

Biokompositten består av fiber fra gran, produsert ved anlegget til Saugbrugs, som sammen med termoplast blandes og leveres som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter som møbler, bilinteriør, rør, byggartikler, forbruksartikler, emballasje mm. Bruk av gjenvunnet termoplast er også en viktig del av utviklingsarbeidet som pågår. Den nye innovasjonen gir en biokompositt, som erstatter plast, reduserer fossilt CO2 utslipp, reduserer oljeforbruk, gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer, heter det i en pressemelding fra Norske Skog.

Og administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrug er begeistret:  – Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonfotavtrykk og finne gode løsninger for å resirkulere vesentlig mer plast enn i dag, sier han.

Demonstrasjonsanlegget vil være en forutsetning i det videre utviklingsarbeidet for å lykkes, står det videre.

Innovasjon Norge er opptatt av effekten slik produksjon kan ha for å redusere karbon-utslippet. Målene for 2030 er jo ganske hårete etter at EU-kommisjonen i høst vedtok å heve målene fra 40% til 55%. Da kan slike prosjekter som Norske Skog her initierer bli gull verdt:

Potensialet for å redusere CO2-utslipp er betydelig i dette prosjektet. Det er også viktig for å utvikle produkter det vil bli stor etterspørsel etter. Bruk av returplast, og utvikling av resirkulerbare biokompositter kan være et viktig grep for å nærme seg en mer sirkulær økonomi. Selskapet har både evne og vilje til å gjennomføre denne krevende teknologiutviklingen, og det blir spennende å følge utviklingen videre, sier Kristin Willoch Haugen, regiondirektør for Innovasjon Norge i Oslo og Viken i samme pressemeldingen.