Aktuelt

Arena Skog: Verdikjedeklyngen i Trøndelag vil avansere

En avansert klynge: Kommersialiserer nye produkter Finner nye markedsområder Driver prototyp­utvikling 

Nettverket mellom forvaltninga, forskningen og næringen fikk klyngestatus av det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters for drøye to år siden. Prosjektet er tre­årig. Nå forbereder Arena­klyngen seg på å bli en såkalt «avansert klynge», Arena Pro.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.