Aktuelt

Greit også i Norskog

Norskog arrangerte sitt årsmøte 8. juni, på tradisjonelt vis i Gamle Logen. Foreningen hadde i fjor et positivt driftsresultat på 741 000 kroner. Det er halvannen million bedre enn året før, noe som skyldes større konsulentinntekter. Nortømmer hadde også et bra år og omsatte 1, 759 millioner m³ tømmer, 136 000 m³ mer enn året før. Dette ga et årsresultat på nær 6,5 millioner kroner, og det bringer konsernresultatet opp i 7 millioner. Det ble gjenvalg av styreleder Christian Anker­-Rasch, mens Carl Gustaf Rye-­Florentz fra Løvenskiold Skog gikk ut av styret, inn kom Øystein Løvli fra MEV.