Drift og Maskiner

Første helelektriske skogsmaskin på Elmia Wood

Malwa viste fram prototypen av en helelektrisk skogsmaskin på årets Elmia Wood. Det dreier seg om en såkalt kombimaskin, som både kan hogge og transportere ut tømmeret. Men større praktisk betydning har lanseringen av en ny og større bestandsgående tynningsmaskin, Malwa 980. 

De store skogsmaskinprodusentene deltok som tidligere nevnt ikke på årets Elmia Wood, men dette for­hindret ikke rundt 26 000 besøkende å finne veien til skogene sør for Jönköping. Og blant det de fikk se var altså en stillegående helelektrisk maskin fra Malwa. Det dreide seg om en virkelig jomfrutur, batteriene ankom bare noen timer før portene åpnet på Elmia. De fikset i hvert fall demokjøring gjennom lange messe­dager.

Magnus Wallin er overveldet over interessen og mottagelsen Malwa-maskinene fikk på Elmia Wood.

– Batteriene veier 250 kg og holder i 1,5 til 2,5 timer. Da byttes de enkelt med krana, som akkurat da drives med maskinens faste batteri. Så meningen er at man tar med seg batteriene hjem og lader, maskinen må altså ikke plugges inn hver kveld, forklarer Magnus Wallin, gründer og forretningsutvikler hos Malwa.

Han understreker at det foreløpig dreier seg om en konseptmaskin, utviklet med støtte fra Enova og Energi myndigheten i Sverige.

– Men interessen på Elmia har styrket meg i troen på at det finnes et marked, spe­sielt hos offentlige aktører som legger stor vekt på å redusere sitt karbon­avtrykk. Oslo kommune var eksempel­vis der og signaliserte interesse, for­teller Wallin, som tror denne maskinen vil være hyllevare innen det har gått fem år.

 

STØRRE BESTANDSGÅENDE HOGSTMASKIN

Men Wallin snakker like gjerne om Malwas andre nyhet på Elmia Wood, hogstmaskinen Malwa 980. Para­dokset her er at eksportsuksessen selskapet har hatt med 560­serien har skapt behov for en litt større maskin.

– Initiativet kom egentlig fra kunder i Tsjekkia og Tyskland. Skogen i disse viktige markedene har raskere vekst, grøvre stammer og større innblanding av lauv. De ønsket å supplere 560 med en større maskin, men med fortsatt lavt marktrykk. I tillegg har vi også et marked innenfor plantasjeskogbruket, der veksten er ekstremt rask, sier Wallin.

Den nye bestands-gående titonns maskinen Malwa 980 er derimot en realitet og vil bli vist på Hurdagene i september.

 

SKULLE KUNNE HÅNDTERE LOGMAX 3000

Resultatet er en sterkere hogstmaskin, med åtte hjul og en 4,4 liters Cat-­motor som yter 130 kW. Maskinen er forsynt med det velrennomerte LogMax 3000­ aggregatet.

– Det har faktisk vært dimensjonerende, vi ville lage en maskin som klarte å håndtere dette aggregatet, sier Wallin. Og det har resultert i en maskin på 9,8 tonn (560 veier 5,5 tonn), utstyrt med tre hydrau­likkpumper, en av disse forsyner bare aggregatet. Kranen er en nyutviklet Kessla 875H, med en rekkevidde på 7,5 meter. Men vi snakker fortsatt om en bestandsgående tynningsmaskin som ikke er mer enn 2,18 meter bred med 600­-hjul, det er bare 5 cm mer enn en 560 med tilsvarende hjul.

 

VINDFALL OG BILLEGRAN

Wallin omtaler interessen for og mot­tagelsen av Malwa 980 på Elmia Wood som overveldende og sier det ble solgt flere maskiner i løpet av messa. Han forteller at det foreløpig bare er pro­dusert en såkalt forserie, men bedriften i Skene nær Göteborg setter nå full fart i produksjonen for å kunne levere maskiner neste år.

– En av de maskin­ene vi har produsert sendes nå til Latvia, der de kjører 4000–4500 timer i året. Det er viktig for oss med en slik tøff test. Men vi reiser også rundt og demonstrerer en annen maskin, interessen for prøve kjøring er enorm. Vi tror denne maskinen også vil være interessant for aktører som i dag kjører større hogstmaskiner. Den har kapasitet også til mindre slutt­avvirkningsoppdrag, for eksempel der det er aktuelt å hente ut vindfall eller billangrepet skog, sier Wallin.

 

VISES PÅ HURDAGENE

Men han er mer interessert i å snakke om det lave marktrykket enn om prisen, vi antar dermed at den ikke er så mye lavere enn for eksempel en John Deere 1070. På spørsmål om når denne maskinen kommer på mark­edet svarer Wallin at du kan kjøpe den nå, med levering i september neste år. Men et helt år før det vil den bli å se på Hurdagene. Dette bekreftes av Kai Eriksen i Skogservice, som forhandler Malwa i Norge.