Aktuelt

Flis direkte på fôrbrettet

Produksjon av fôr basert på trevirke vies stor oppmerksomhet. Årets dårlige grasavlinger har fått forskerne på Ås til også å prøve den enkleste løsningen.Årets tørkesommer ga sterkt reduserte gras-avlinger over store deler av landet, med påfølgende fôrmangel. Det fikk forskerne Odd Magne Harstad og Egil Prestløkken ved NMBU til å gjøre et dykk inn i forskningslitteraturen. Der fant de blant annet et 50 år gammelt amerikansk forsøk der ospeflis ble forsøkt som fôr til drøvtyggere. At disse kan nyttiggjøre seg både cellulose og papir er vel kjent, men det har definitivt vært betraktet som nødløsninger og det finnes lite seriøs forskning på temaet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.