Aktuelt

Gjødsling: Bedre klima og mer tømmer

Øystein Mørk i Spydeberg gjødsler 600 dekar skog. Det gir ham 1000­-1200 m3 ekstra tømmer å avvirke om 10 år. Og binder CO2 fra 70 biler med normal årlig kjørelengde. – Åsså blir blåbæra så store da, smiler skogeieren selv.For å vise andre skogeiere, arrangerer Glom­ men Skog skogdag hos Mørk. Og et tjue­ talls interesserte møter opp på en man­ dags ettermiddag. Helikopteret surrer som en veps over hodene våre, henter gjødsel fra følgebilen, opp i tønna, og svever over furuskogene i sommersola. Og her er det presisjonsarbeid. Marius Johansen har sit­ tet ved helikopterspakene siden 1998 og spredd gjødsel, kalk og aske i snart 15 år både i Norge, Sverige og Finland. Og tekno­ logien blir bare bedre og bedre. På GPS ́en vises kartskissen over området som skal gjødsles med et linjemønster. Dette er ruta til Johansen. Han følger linjene systematisk og gjødselen skrus av automatisk der det er veg, vann, myr, nøkkelbiotoper eller annet som ikke skal gjødsles. Her spres det ikke noe overflødig.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8