Aktuelt

NIVA: Nytt prosjekt om skoggjødsling og vann

Nitrogengjødsling kan ha konsekvenser for vannmiljøet. Nå skal NIVA undersøke hvordan klimatiltak i skogbruket kan få innvirkning på norske elver og innsjøer.I 2014 ga Miljødirektoratet ut en rapport om målrettet gjødsling av skog som klimatiltak, i samarbeid med Statens landbruksforvalt­ ning og Norsk institutt for skog og landskap. Den anbefalte arealer for målrettet gjødsling gjennom en avveining mellom hensynet til klima, naturmangfold, vannmiljø og andre miljøverdier og næring.

Les mer i Norsk Skogbruk 7/8