Aktuelt

Gjenvalg på styrelederne

Valgkomitéinnstillingene fra Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog avslører at det går mot gjenvalg på Olav Breivik i Viken og Heidi Hemstad i Glommen Mjøsen på årsmøtene. Derimot er nestleder Ole Th. Holth i Glommen Mjøsen foreslått erstattet av Rolf Th. Holm. Som nye styremedlemmer her foreslåes Peer Jacob Svenkerud fra Sør-­Østerdal, Even Ifarness fra Trysilvassdraget og Jens Naas­Bibow fra Midt­-Østerdal. Gaute Nøkleholm valgte å trekke seg fra styret i Glommen Mjøsen allerede i august, fordi han da ble samboer med Norskogs næringpolitiske sjef Benthe Løvenskiold.På spørsmål fra Norsk Skogbruk om hvorfor ikke Holth er foreslått med videre, svarer valg­komitéleder Torun Heringstad at valgkomitéen har levert en enstemmig innstilling og at hun ikke har noen kommentarer utover det.

J.B.

Les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.