Aktuelt

Fjorårets plantedugnad ga ikke mersmak

I fjor vår ga totalt innreiseforbud stort behov for å mobilisere norsk arbeidskraft til plantesesongen. En rundspørring hos tømmeraktørene avslører tydelig at dette ikke er noe som frister til gjentagelse.Staten bidro med tilskudd og tømmer­aktørene la i fjor ned en stor innsats for å få gjennomført fjorårets plante­sesong. Det så lenge mørkt ut, men når status skulle gjøres opp viste det seg at bare rundt fem millioner av de 30 millioner plantene som var klare til utplanting måtte kasseres. Mange erfaringer ble høstet, men disse er definitivt ikke så gode at man vil satse på en overgang til norsk arbeidskraft.

 

JOBBET DØGNET RUNDT

FOR MYE JOBB: Anne Guri Kløvstad, skogkulturansvarlig i Glommen Mjøsen Skog, gjør det helt klart at fjorårets plantesesong krevde en arbeidsinnsats helt utenom det vanlige.

Glommen Mjøsen Skog skal ha ut nesten 11 millioner planter i vår­sesongen, det er mer enn normalt. I fjor klarte man å mobilisere hele 270 ungdommer til innsats, men plantesesongen varte til godt ut i juli. Skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad er tydelig på at dette ikke frister til gjentagelse.

– Vi sto på helger og kvelder for å administrere alle de uerfarne, det var en stor dugnad og veldig mange strakk seg langt for å få det til. Det statlige tilskuddet på 1,50 pr plante gjorde også at vi hadde et visst spillerom. I år er signalene at alle de rundt 200 sesongarbeiderne vi har brukt tidligere kommer. Dermed har vi kontroll over situasjonen og kan forhåpentligvis avslutte plante­sesongen til normal tid rundt sankt­hans, forteller hun.

Men det betyr ikke at lokal arbeids­kraft utelukkes.

– Alle de 270 vi hadde engasjert i fjor har fått tilbud om å søke jobb også i år, og rundt 60 av dem har søkt. I tillegg har 50 nye søkt, vi kommer til å engasjere en del av disse. Men hovedtyngden av arbeidet kom­mer til å bli utført med utenlandsk arbeidskraft av våre samarbeids­partnere, sier Kløvstad.

 

UTLENDINGER – OG LOKALE

Budskapet fra Lars Kristen Haug, skog­sjef Nord og Vest i Viken Skog, er omtrent det samme. Her skal rundt seks millioner planter ut år i det som foreløpig ser ut som et normalt år.

– Vi satser på en blanding av de større skogkulturentreprenørene og lokale enkeltmannsforetak. I fjor var problemene størst der det bor minst folk, så her er det litt å ta igjen. Men vi ser også en tendens til økt egen­aktivitet, fjoråret medførte nok at en del fikk øynene opp for at det går an å utføre dette arbeidet selv, sier Haug.

Skogsjef Knut Nesland i AT Skog forteller at også de satser på en miks av entreprenører med utenlandsk arbeidskraft og lokale aktører. Han sier at det så ut til å gå imot et «normalår», men at krigsutbruddet i Ukraina har skapt problemer for den tidligste plantingen i Vest-­Agder, som skulle utføres av Best Planter (se egen sak side) Nesland forteller at AT Skog skal ha ut 2,6 millioner planter i løpet av vårsesongen, men at det heldigvis fortsatt er slik at ganske mange skogeiere planter selv.

– Arbeidsmarkedet er stramt og det er ikke enkelt å rekruttere folk til midlertidig arbeid på våren. Men de to siste årene har gitt oss erfaringer som vi tar med oss videre, sier han.

 

SERBISK OG LATVISK ARBEIDSKRAFT

Fra Allskog forteller skogkultur­ansvarlig Ole Andre Hestmo at deres «tradisjonelle» leverandører Tin Milovanovic skogtjenester og Ring s­aker Skogpleie vil ta hånd om rundt to tredjedeler av de 4,2 millioner plantene Allskog skal ha sette ut i år. Det betyr at det hovedsakelig er serbere og latviere som i år vil sørge for ny skog i midt­-Norge. Som tidligere omtalt benyttet Allskog i fjor rekrutterings­selskapet Manpower til å rekruttere rundt 70 norske plantere.

– Manpower gjorde jobben sin og vi var godt for­nøyde med en del av disse arbeids­tagerne. Flaskehalsen var heller vår kapasitet til å administrere dem, dette opplegget medførte mye ekstra arbeid og kostnader, sier Hestmo. Men det betyr ikke at Allskog har gitt opp å få nordmenn til å bidra.

– Vi lyser i disse dager ut sommerjobber i en del kom­muner, og vi har mange skogeiere og selvstendig næringsdrivende som bidrar, sier Hestmo.

Ole Harald Løvenskiold Kveseth er skogkulturansvarlig i Nortømmer. Han skal ha ut rundt 4 millioner planter i løpet av vårsesongen. Også Nortømmer benytter seg av tjenestene til selskapet Best Planter og Løven­skiold Kveseth forteller at det har oppstått en viss usikkerhet på grunn av at disse benytter ukrainsk arbeids­kraft. Men han regner med at brikkene vil falle på plass, og at de vil få gjennom­ført sine planlagte oppgaver når sesongen begynner rett over påske.

 

Se også -Større etterspørsel enn noen gang

 

Eller les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.