Aktuelt

Fortsatt høy aktivitet og økende tømmerpris

Det ble målt inn 803 000 kubikkmeter virke i oktober, 20 000 mer enn i samme måned i fjor. Etter tre kvartaler er det målt inn 147 000 kubikkmeter mer enn på samme tid i 2016. Og tømmerprisene er høyere enn på lenge.Totalt er det målt inn nesten 8,4 millioner kubikkmeter i løpet av årets ni første måneder. I tredje kvartal alene var innmålingen på 2,4 millioner kubikkmeter.
Som nevnt i forrige nummer av Norsk Skogbruk, kan prisstati­stikken på månedsnivå være påvirket av korreksjoner og etter­ betalinger som kommer inn etter at en periode er over, og talle­ne i forrige nummer tydet på det. Denne gangen ser tallene mer tilforlatelige ut, og rimer mer med det som ellers oppfattes som trendene i virkesmarkedet.

Les mer om tømmerpriser og hvordan svenske massevirkepriser stiger i Norsk Skogbruk nr 11.