Aktuelt

Høyere massevirkepriser for svenske skogeiere

Fra svenske «Lantbrukets Affärstidning» kan vi sakse følgende to notiser fra den siste måneden:Södra høyner prisen igjen

Etterspørselen er høy. Derfor setter nå Södra prisen på massevirke av bar opp igjen.
Satsingene på Södras bruk har resultert i høyere forbruk av ber. Derfor velger selskapet nå å øke massevirke­ prisen med 20 kroner per fastkubikkmeter til 320 kron­ er per m3fub.

I tillegg økes prisen på «klentimmer» og kubbsortiment­ et av bartre med 25 kroner per m3fub. Kontraheringspremien på bartretømmer, som har vært et tillegg til listeprisen siden i vår, blir også permanent når de 25 kronene per m3fub legges til grunnprisen. De nye prisene gjelder for kontrakter tegnet fra og med 23. oktober.

*            *           *

Norrskog høyner massevirkeprisen

Stor etterspørsel på massevirke får Norrskog til å høyne prisen. Norrskog setter i dag prisen til skogeier på barmassevirke og granmasse­ virke opp med 20 kroner per m3fub. Etter økningen blir prisen 290 kroner per m3fub for barmassevirke og 302 kroner per m3fub for gran­ massevirke i de områdene der dette sortimentet tas ut. Det blir gjort transportfradrag fra disse basisprisene.
– Markedssituasjonen for ber gjør at vi kan ta ut en høyere pris fra våre industrikunder, og dermed gi en høyere pris til skogeierne, sier Jim Sal­ vin som er virkessjef i Norrskog.
I sommer satte Norrskog opp prisen på sagtømmer med 30 kroner per m3fub på furu og 20 kroner per m3fub på gran.
– Markedssituasjonen er bra for tiden, men jeg tror ikke at det blir flere prisøkninger, sier Jim Salvin.