Stafettpinnen

SVs Freddy André Øvstegaard: Framtida ligger i tømmerstokken

Ingenting er som å ta toget hjem til Sarpsborg, gå ut på treplattformen på spor to, og trekke inn den syrlige lukta fra Borregaard. Da føler jeg meg hjemme.TEKST: FREDDY ANDRÉ ØVSTEGÅRD, TREFOREDLINGSENTUSIAST. STORTINGSREPRESENTANT FOR SV FRA ØSTFOLD

Når jeg ser Borregaardspipa ruve «rett på utsiden» av vinduet mitt. Når jeg ser tømme­ ret bli frakta av lange godstog inn på Sarps­ borg stasjon. Når jeg ser på ishaugene på Opsund fra balkongen.

Jeg er et produkt av tømmerstokken. Tipp­ oldefaren min flytta til Sarpsborg fra små­ bruket Øvstegård nord for Bergen for å jobbe med tømmerstokken på Borregaard. Utfra den stokken har mye blitt skapt. Sarps­borg by, papir, smaken av vanilje, og i dag høyteknologiske produkter som kan erstat­te oljebaserte.

Sitat: «– Vi trenger en offensiv og aktiv næringspolitikk som verken er næringsnøytral eller teknologinøytral.»

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.