Aktuelt

Finsk industrimentalitet fungerer utrolig bra

– Norge ligger ikke i front når det gjelder omstilling til det grønne skiftet. Men det gjør Finland, Sverige og Danmark. Her har vi en gylden mulighet til å lære av våre naboer, og særlig Finland i skog- og trebransjen.Les mer om finsk og norsk industrikultur og om klyngementalitet i vår serie om Industrikultur i Norsk Skogbruk nr 2