Aktuelt

Et stykke igjen til optimal utnyttelse av produksjonsarealene

Skogplantingen øker nå fra år til år, men på landsbasis er det et stykke igjen før vi er oppe på samme nivå som før 1990. Og selv om oppfølgingen av foryngelsesfeltene varierer mellom landsdelene, er det forbedringspotensial over alt.Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.