Tømmerpriser

Koronakutt i både kroner og kubikk

Koronakutt I april ble effektene av koronanedstengningen tydelig på statistikken over tømmerpriser og innmålt volum. Gjennomsnittsprisen for alt virke gikk ned med 9 kroner fra måneden før, og det ble målt inn 167 000 kubikkmeter mindre enn i april i fjor.Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.