Aktuelt

– Aldri vært mer lønnsomt å investere i Norge

Renta er null, energiprisene kjempelave, tømmerprisene er relativt sett lave og den norske krona svak. I tillegg har vi velvillige politikere med en stor pengesekk. Velger ikke industrien å investere i Norge nå, gjør de det aldri.Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.