Aktuelt

Elefanten spøkte i kulissene, men styreleder har full tillit

Ingunn Kjelstad la vekt på at det viktige for henne er å la lojaliteten til skogeierne være styrende, da hun takket for seg.

Ingunn Kjelstad gikk som ventet av som styremedlem da Skogeierforbundet avholdt sitt årsmøte i forbindelse med Skog og Tre-konferansen. Inn på hennes frie plass i styret kom Ellen Fauske Bleness, nyvalgt ordfører i Glommen. Kari Mette Busklein ble gjenvalgt som det andre frie medlemmet. Også styreleder Olav Veum og nestleder Eiliv Due ble gjenvalgt.– Jeg har tenkt mye på dette med lojalitet i det siste, sa Ingunn Kjelstad da hun ble takket av etter valget. – Formålet til styret i Skogeierforbundet er jo å være et felles og samlende koordinerende organ for skogeierandelslagene og deres medlemmer. Så det handler altså om skogeierne og det er dem jeg skal være lojal mot, sa hun.

Hun syntes det hadde vært fint å sitte i styret de siste to årene og bli kjent med de som jobber i forbundet.

– Men så er det sånn at alle rundt styrebordet er konkurrenter. Man lever godt hvis de andre ikke lever fullt så godt. Så har det vært sagt tidligere at det ikke er noe problem, det skal ikke påvirke oss. Det er sagt at vi handler etter fellesskapets interesser, og det er det som styrer oss. Jeg har i mitt virke i styret vært lojal mot skogeieren og skogbruket og jeg kommer til å fortsette å være det i mitt virke nå. Mitt paradoks er at det er på grunn av den lojaliteten at jeg ikke får fortsette i dette styret, sa hun og ønsket alle lykke til videre.

Konkurransen og friksjonen mellom andelslagene – eller elefanten i rommet som det ble kalt – ble nevnt av både Veum og flere av de som tok ordet.

– Vi må ikke gjøre dette større enn det er. Jeg har vært mye rundt i andelslagene nå i vår, og jeg opplever at andelseierne er ganske like over alt. De er opptatt av det samme – og de ønsker at vi skal samarbeide, sa Veum. Han var likevel litt bekymret for at konkurransen kan gå ut over det arbeidet som skal gjøres.

– Jeg er ikke fornøyd med innsatsen for framtidsskogen. Ungskogpleien står på stedet hvil. Jeg er redd for at konkurransesituasjonen vi har i markedet er med å påvirke dette. Det har vært mye fokus på hogst, sa han. Samtidig trakk han fram flere eksempler på at det er mulig å samarbeide – som Norsk Skogkapital og Tenk Tre.

Et av punktene det var noe uenighet om var hvorvidt andelslagene skal drive næringspolitikk på regionalt grunnlag, eller om alle slike framstøt skal komme fra sentralt hold. Mens Glommens Ole TH Holth mente det var både verdifullt og nødvendig at også andelslagene kan fremme saker overfor politikerne, mente Vikens Erland Lundby at man ikke skulle ”fly i bena” på hverandre.

Både skogeierforbundets direktør Per Skorge og styrelder Veum mente at regionale næringspolitiske innspill må være på sin plass så lenge det koordineres.

– Vi må klare å koordinere dette slik at ikke det ene innspillet slår det andre i hjel. Dette er godt beskrevet i fusjonsplanen til Glommen og Mjøsen, sa Veum.

Skogeierforbundets administrasjonssjef Øyvind Wang presenterte et regnskap som han var godt komfortabel med.

– Vi har de siste årene prøvd å ligge med et overskudd på cirka 1 million og det klarte vi i år også. Vi tok jo opp et lån fra skogeierne på 7,5 millioner for noen år siden som vi holder på å betale ned, sa han.

Det høye avvirkningsnivået som andelslagene har hatt i 2018 har gitt forbundet gode inntekter, mer presist 2 kroner per kubikkmeter, i 2018. På den annen side ga utskifting av administrerende direktør og økt aktivitet på møte- og reisefronten en del økte kostnader.

Driftsresultatet gikk praktisk talt i null , med minus 88 000 kroner, og et positivt finansresultat som følge blant annet av aksjeutbytte og aksjesalg gjorde at årsresultatet etter skatt endte på 1,1 millioner.