Aktuelt

Entreprenører skoleres i skogbrannfare

Maskinførere kan spille en viktig rolle i forbindelse med skogbrann – både ved å forebygge at den oppstår, ved å oppdage skogbrann og ved å bistå brannvesenet med lokalkunnskap og utstyr.Det er ikke til å komme fra at en del skog­ branner har oppstått som følge av skogs­drift. Men langt vanligere er det at når skogbrann oppstår som følge av menneske­lig aktivitet, skyldes det uvettig bruk av ild ved bålbrenning, grilling og røyking. – Det er ikke alltid dere som starter brannen, men dere er der ute og kan oppdage den, sa Knut Bjørnset fra Midt­-Hedmark Brann­ og red­ningsvesen da han og kollegaen Stein Gun­nar Frosterud holdt kurs for entreprenører på Vikodden bruk i Aurskog. Dette var på en regntung ettermiddag helt i begynnelsen av mai, og lite visste både kursholdere og entre­prenører da om hvor ekstremt relevant dette kurset skulle bli denne forsommeren.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6.