Aktuelt

Tiurleiken flyttet inn i granskogen

Olav Haugse i Granvin har skjøttet tiurleik­ en på eiendommen sin etter boka i et halvt århundre. Men i områdene rundt har han plantet gran på et rundt 100 daa stort områ­ de. I år har han registrert mer fugl på leiken enn kanskje noen gang. Men det selsomme er at spillet har flyttet seg fra de åpne rygge­ ne som ifølge Haugse har vært spillsentrum i nesten hundre år, til ganske tett plantet granskog like ved.– Jeg følger jo nøye med utover våren og i år så det veldig lovende ut, med masse spor­ tegn på snøen. Men da høneuka kom og jeg lå i kamuflasjehytta som har stått her i åre­vis, så jeg knapt en fugl. Da gjorde jeg noe jeg ellers aldri gjør, krabbet ut av soveposen og tok meg en runde i områdene rundt leiken. Og omtrent hundre meter unna, midt inne i granplantefeltet, var det et yrende liv med knepping og klunking på alle kanter, forteller

Haugse. Dagen etter satte han opp et kamu­flasjetelt i det ganske tette granfeltet og fikk til fulle bekreftet at det var her årets spillsen­trum lå. – Hele skogen levde, jeg mener det må ha vært mellom ti og tjue spillende tiur­ er, da er det gjerne adskillig flere hunnfugler. Ulempen er at man ikke ser fuglene særlig godt i den tette skogen, men lydbildet var fantastisk, sier han.

Haugse vet ikke hva som har forårsaket denne relativt radikale endringen, men leik­en har i mange år vært hjemsøkt av konge­ørn. I tillegg var den, som tidligere omtalt i Norsk Skogbruk, uten fugl et par år på grunn av helikoptertrafikk i forbindelse med byg­gingen av ny kraftlinje gjennom Hardanger, men fuglene vendte tilbake for tre år siden. Haugse var i mange år sagmester ved Gran­vin Bruk og en varm tilhenger av granplant­ing der det ligger til rette for det. – Jeg har alltid ment at det må være mulig å utnyt­te ressursene samtidig som man tar vare på naturverdiene. Jeg må si jeg synes det er utrolig kjekt at tiuren nå finner seg til rette i den skogen jeg har etablert. Men kanskje det nå blir slik at grana må fredes av hensyn til tiuren, avslutter Olav Haugse spøkefullt. Han har for øvrig laget en video om årets overraskende opplevelser på tiurleiken, den kan sees på https://vimeo.com/268583380

Bruk passord 1234 – om nødvendig.