Aktuelt

Endelig starter byggingen av ny massivtrefabrikk

Splitkon har lenge forsøkt å få med seg investorer til å bygge en ny fabrikk for massivtre som kan møte det voksende norske markedet. Og med en fersk avtale med SIVA om at de skal reise og eie fabrikkbygget er det nå duket for byggestart på Åmot i Modum kommune i Buskerud. العاب في الهاتفBoomen av bygg i massivtre, særlig nye stu­ dentboliger, har vært kraftig de siste årene. En stor entreprenør som Veidekke har med denne satsingen bygd opp kompetanse på bygging i massivtre og skryter av både godt byggemiljø, relativt kjapp monteringstid og gode egenskaper i det ferdige bygget for øvrig. مراهنات التنس I tillegg binder tre karbon så lenge det står og gir et ekstra klimaincentiv mot det vanligste alternativet, stål og betong. Veidek­ke satte blant annet opp fem høye student­boliger og en barnehage på Moholt i Trond­ heim i fjor (se reportasje i Norsk Skogbruk nr 2­-2016).

Les mer i Norsk skogbruk nr 7/8