Aktuelt

Rettigheter til skogbruksplandata

STAFETTPINNE: Gjennom skogbruksplan­prosjekter etableres skog­ og miljødata. Skogeier angir gjennom sin bestilling hvem som skal ha tilgang til sine skoglige data. بينجو العاب Miljøregistreringene er som kjent åpne.Tekst: Roar Kjær GIS-koordinator hos fylkesmannen i Hedmark

Skogeier kan krysse av eller oppgi den eller de næringsaktørene som skal få tilgang til driftsplanen, eller han/hun kan la det være. I Hedmark er det gjerne 3 til 4 aktuelle tøm­ merkjøpere i mange kommuner. لعب روليت مجاني Av konkur­ ransehensyn er vi kjent med at noen skog­ eiere ikke ønsker at tømmerkjøperne skal ha tilgang til alle de skoglige dataene på eien­ dommen.

Tilgang kan være kopi av selve skogbruks­ planen som PDF, innsyn via web­grensesnit­ tet takstfirmaene tilbyr eller fysiske data for implementering i tømmerkjøpers egen kart­ løsning. قواعد لعبة الروليت

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8