Aktuelt

Skal legge til rette for gjenveksten i maskinførerbransjen

En kombinasjon av at avvirkningen øker og at vi står foran et generasjonsskifte blant maskinførerne gjør at skognæringa må ta et løft for å sikre rekrutteringen til entreprenørbransjen. Det blir det nå tatt konkrete grep for.Velg Skog og MEF har i samarbeid skissert et prosjekt som skal kartlegge behovet for nye maskinførere over det ganske land og utarbeide tiltak for å dekke behovene. De har fått hele bransjen med seg som støtte, og Skogbrukets Verdiskapningsfond bidrar med pengene.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8