Aktuelt

Borregaard: Digitalisert styringssystem i verdensklasse

Digitalisering og robotisering er ingen revolusjon, men en evolusjon, sa Dag Arthur Aasbø i Borregaard på digitaliseringsforum på Arendalsuka i or høst. Det skriver fabrikkdirektør Ole Gunnar Jakobsen under på. Den supermoderne styringsmodellen som ble etablert i 2011, har brukt de siste syv årene på å «falle på plass».Idéen om nytt driftssenter kom i 2008. – Da hadde vi 16 kontrollrom med hver sin ledel- se og kultur. Det var mye å spare på å få alt samlet ett sted, både arbeidsmessig, e ekt av synergier, men også for en bedre helhet i driften, forteller Jakobsen om bakgrunnen for moderniseringen av driftssystemet. Her var det altså mye å hente på rasjonalisering, men også mange utfordringer i vente.

Les mer om Borregaards moderne anlegg i Norsk Skogbruk nr 3.

Les også om operatørenes nye hverdag

SERIEN DIGITALISERING: DEL 3 . I INDUSTRIEN

Samfunnet digitaliseres og automatiseres. Og interessen er stor for å effektivisere. I følge konsulentbyrået Mc Kinsey er digitalisering temaet som er mest lest av ledere blant deres publikasjoner i 2017. Norsk Skogbruk ser i årets tre første numre på hva som skjer innenfor digitalisering og automatisering
i skognæringen, – i skogen (1), på sagbruket (2) og i industrien (3). Her følger et innblikk i digitalisering og automatisering i industrien.

Les også om nytt justérverk på Haslestad sagbruk i nr 2.

Les også om tømmermåling med CT-skannere i nr 2.

Les også om digitalisering i skogbruket i nr 1.