Aktuelt

Skogbruket er kritisk til arbeidet med ny Svarteliste

Til sommeren kommer en ny utgave av Artsdatabankens «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste». Ved årsskiftet var det for en periode åpent for innsyn i de foreløpige vurderingene som er gjort, og det var mulighet for å komme med innspill.– Vi er ikke pålagt å ha noe innsyn i foreløpige risikovurderinger, men vi har selv valgt å gjennomføre dette i en bestemt tidsperiode fordi vi ønsker å få inn all tilgjengelig fakta og kunnskap, og fordi vi ønsker åpenhet om prosessen, sier kommunikasjonsleder i Arts- databanken, Åslaug Mostad. Og det ser ut til at det var en god beslutning. For det kom inn mange tilbakemeldinger, og fra skog- brukets side var innspillene i en del tilfeller direkte slakt.

Les mer i Norsk SKogbruk nr 3.

Les også om klima- og miljøminister Ola Elvestuens prosess for å få sitkagran forbudt her.

Og Jan Ivar Rødlands stafettpinne om regjeringspolitikkens innvirkning på kystskogbruket.