Aktuelt

Borregaard: Lettere hverdag for operatørene

Et supermoderne styringssystem på Borregaard har gjort hverdagen for operatørene lettere, både inne og i felt, – særlig har det blitt færre manuelle oppgaver. Og operatør Camilla Günther trives med å lære nye oppgaver.Fra det «nye» driftssenteret overvåkes i dag hele anlegget og produksjonen på Borregaards bioraffineri med hi-tech utstyr. Styringssentralen er en rommelig sal med rolige og oversiktlige skjermer. Lydnivået er lavt – som på et bibliotek. To menn og to damer sitter bak fire justerbare pulter med tilhørende mellom seks og åtte egne dataskjermer. Mens langveggen er dekket av re lerretsstore skjermer i gråtoner.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.

Les også om det nye driftssenteret på Borregaard i nr 3.

Les også om nye moderniseringsprosjekter hos Borregaard her.

Modernisering og digitalisering på Borregaard er en del av en serie om digitalisering i skognæringen, i skogbruket, på sagbruket og i industrien.

Les de andre sakene i nr 1 og nr 2:

Nytt justérverk på Haslestad sagbruk

Tømmermåling med CT-skanning

Digitalisering i skogen er avhengig av hogstmaskindata