Aktuelt

Billerud bruker bjørk

Mens bjørk i dag stort sett går til ved i Norge, er det større anvendelse av både skur og massevirke av treslaget i våre naboland. Ved BillerudKorsnäs brukes det lauvtrevirke i blanding med bartre i masseproduksjonen.I følge Skogsstyrelsen ble det i fjor avvirket om lag 5,3 millioner kubikkmeter lauvvirke til industrien i Sverige. Mesteparten var massevirke, bare 194 000 kubikk var sagtømmer. Skjønt «bare og bare». Til sammenligning oppgir Statistisk sentralbyrå at det her i landet ble avvirket 3000 kubikkmeter sagtømmer av lauv til industrielt formål. Og 257 000 kubikkmeter massevirke.

Sverige eksporterte 33 000 kubikkmeter massevirke og 6000 kubikkmeter sagtømmer av lauv, resten brukes innenlands.

Lauvmasse i miks med bartre

BillerudKorsnäs er et av selskapene som bruker bjørk i sin massevirkeproduksjon. Konsernet har sju massefabrikker og avdelingssjef for masseproduksjonen, Anders Andersson forteller at samtlige av anleggene bruker bjørk. Totalt går det med om lag 900 000 kubikkmeter bjørk ved BillerudKorsnäs’ anlegg i løpet av året.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11 2019