Portrett

Leder Landsskogtakseringen inn i nytt hundreår

I år fyller Landsskogtakseringen 100 år. Takket være den har både forskere, beslutningstakere og andre et unikt grunnlag for å si noe om status og utvikling på de norske skogarealene tilbake til 1919. Som leder for Landsskogstakseringen sitter i dag en som egentlig aldri hadde drømt om å havne der.– Nei, jeg hadde ikke drømt om at jeg skulle ende opp som leder for Landsskogtakseringen da jeg tok valget om å studere skogbruk. Jeg hadde for så vidt ikke sett for meg noen forskerkarriere i det hele tatt. Det var ikke planen.

– Hva var planen?

– Den var nok å bosette seg et sted hvor det var litt bedre tilgang til fjell og natur enn det er på Ås. Men når en ser det i ettertid har jeg en interessant arbeidshverdag, og jaktsesongen er jo uansett ganske kort, så jeg angrer absolutt ikke, sier Aksel Granhus. Som fortsatt setter jaktturene på høsten sammen med den engelske setteren sin høyt opp på lista over årets høydepunkter.

Les hele intervjuet i Norsk Skogbruk nr 11 2019