Aktuelt

AT Skog: Går opp løypa for Bedreskog

– Vi nærmer oss 50 avtaler og har 200 000 dekar under forvaltning. Det er litt under målsettingen for antall avtaler, men godt over for antall dekar.Det sier Arne Eiken som er markedsansvarlig for Bedreskog i AT Skog. Som beskrevet i Norsk Skogbruk nr 7/8 2017, lanserte AT Skog i august et tilbud til sine medlemmer om å inngå en forvaltningsavtale med skogeierandelslaget. Produktet heter Bedreskog og innebærer at AT Skog tar over forvaltningen av eiendommen for en periode.

– Vi hadde et foreløpig mål om å ha signert 50 avtaler på til sammen minst 60 000 dekar ved årsskiftet, men det viser seg at de skog- eierne som har gått inn på avtalen er stør- re enn det vi hadde forestilt oss da vi planla dette, forteller Eiken. Han forklarer det med at en del store eiendommer har ligget mer eller mindre brakk i flere år, blant annet på grunn av uklare eierkonstellasjoner.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2.