Aktuelt

Kampen om tømmerstokken i 2030

Ny forskning fra NMBU spår økte tømmerpriser etter 2030, og en europeisk skogindustri godt rustet mot framtidig biomassekonkurranse.Det grønne skiftet vil medføre store endringer for europeisk skogindustri. Særlig vil nye krav til transportsektoren om økt bruk av biodrivstoff spille inn. Ny forskning fra blant annet NMBU indikerer at europeisk skogsindustri står godt rustet mot økt konkurranse om biomasse fra energisektoren.

Forsker ved NMBU, Birger Solberg er en av flere forskere bak framtids- studiet om biomassemarkedet i Europa.

Les mer i Norsk skogbruk nr 2.