WoodWorks!

Mål om 70% innblanding

I Hattfjelldal ligger Arbor sponplatefabrikk strategisk plassert – omkranset av skog. Men store deler av denne skogen har staten vernet siste tiden. Nå henter Arbor råstoff fra treavfall hos Retura. 

– Målet på sikt er 70% innblanding, forteller adm dir Bjørn Jarmund. Han har allerede investert i både utstyr og storstilt testing for å øke innblandingen av returtre i sine sponplater. Totalt regner han med en prislapp på 15–20 millioner kroner for å implementere det nye råstoffet, og samtidig sikre at produktene holder samme kvalitet. – Vi får se. Ingen i verden har gjort det i slik skala før og særlig ikke på konstruksjonsplater, sier Jarmund. Resultatet kan imidlertid bli en svært miljøvennlig sponplate og produktet vil gå rett inn i sirkulærøkonomien.

 

– Vi har foreløpig investert i mottakssystemet i fabrikken. Men omfattende testing koster også. Nå søker vi midler til et treårig prosjekt, hos Innovasjon Norge for å tilpasse vår produksjon til det nye råstoffet, forteller Jarmund. Bedriften har utviklet produktet sitt i nærmere 70 år, så han har stor tro på at bedriften har god kompetanse til å utvikle det videre inn i den nye tiden.

 

Arbor er nå i en fase der de får på plass utstyr og skal teste ut i industriell skala. Med prøvekjøringer av nytt anlegg i høst, regner Jarmund med resultater nærmere jul. Da får han også svar fra Innovasjon Norge om bedriften får midler til videreføring av det som til nå har vært et forprosjekt. – Men de er positive, så vi håper på det, sier Jarmund som regner med at flisbruken skal dobles hvis han når målet sitt om 70% innblanding. Og kanskje mer? – Ja, vi håper på sikt at dette kan føre til økt produksjon også, avslutter han.

 

Hør podcasten om Retura og Arbors samarbeid om tregjenvinning her:

 

 

 

Les hele Norsk Skogbruk 10 her