Premium - Plus

Undersøker karbonlageret i tregrensa

Temaet til masteroppgaven bærer preg av en tverrfaglig interesse for skogfag og naturforvaltning. Helt siden videregående har Olav With Aasgård visst hva han ville. 

TEKST OG FOTO: HAAKON JAMTLI KRISTIANSEN

For mange studenter er masteropp­gaven et naturlig steg på veien til en karriere. For Olav stammer interessen for skogen og dens økologiske pro­sesser tilbake til oppveksten i Surnadal på Nordmøre. Bestefaren hans tok over en familiegård og tilhørende skogseiendom på 1960­-tallet, og Olav har tilbrakt mye tid i skogen med beste far og far. Først var det øks og sag som ble benyttet til oppgaver i skogen. Senere har de blitt erstattet av maskinelt utstyr og Olav har lært mye nytt om skogen gjennom studiene. Men det var skogsjefen i hjemkommunen som inspirerte Olav til å ta naturforvaltning på bachelor­nivå, så da tida var inne valgte Olav masterstudier på skogfag ved NMBU.

 

KARBON I JORD

I dialog med to professorer ved NMBU fant Olav frem til temaet han ville fordype seg i, nemlig effektene av tregrensas endring og påvirk­ningen den har på karbonlageret i jord. Et ganske sammensatt tema med mange ubesvarte spørsmål. Sommeren 2021 dro han med to andre NMBU­studenter for å samle inn jordprøver i tregrensa. Til sam­men ble 19 lokaliteter besøkt, fra Veggli i sør til Limingen i nord.

 

– Det var noe av det kjekkeste med masterarbeidet, å få konkret tilknytning til det jeg skriver om, sier Olav som ikke ønsket å skrive om et tema der andre hadde samlet inn data.

I disse dager sitter Olav mye av tiden på laboratoriet og analyserer jordprøver, som til slutt skal gi svar på om hypotesen hans stemmer eller ikke. En av de mest lærerike delene av innspurten har vært diskusjonene med medstudentene.

 

VEIEN VIDERE

– Av en fremtidig jobbhverdag ønsker jeg enkelt og greit et trivelig arbeids­miljø med spennende arbeidsopp­gaver, forteller Olav.

Olav opplever mastergradarbeidet svært positivt og lærerikt. Så til de som lurer på om de skal studere videre etter en bachelor eller bli student for første gang er beskjeden klar:

– Jeg har får masse nyttig kompe­tanse ved å studere og angrer ikke, sier Olav.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.