Premium - Plus

Sagtømmerprisene fortsetter å stige

Prisutviklingen for sagtømmer flatet ut rundt juletider, men viser nå oppgang igjen. Og innmålingen holder seg høy. 

I februar ble det målt inn 924 000 kubikk­meter, 3000 kubikkmeter mer enn i samme måned i fjor. Innmålingen så langt i år er 142 000 kubikkmeter over innmålingen på samme tid i fjor.

Gjennomsnittsprisen på sagtømmer av gran var 633 kroner i februar, ni kroner mer enn i januar og 124 kroner mer enn i februar i fjor. For furu var prisen 603 kroner i februar, seks kroner mer enn i måneden før og 107 kroner mer enn i tilsvarende måned i fjor.

For massevirke er det foreløpig ikke den helt store prisøkningen. For gran har riktignok gjennomsnittsprisen gått opp tre kroner fra forrige måned, men ikke mer enn 14 kroner på et år. Og for furu var det en nedgang i prisen fra januar til februar på to kroner. Sammenlignet med februar i fjor var massevirkeprisen på furu bare fire kroner høyere i år.

REGIONINNDELING: Regionene tilsvarer fylkesinndelingen før 2020, men med følgende justeringer: Jevnaker og Svelvik kommuner er plassert i Buskerud, Lunner, Røyken, Hurum og Rømskog i Akershus, Hornindal i Møre og Romsdal, Halsa i Sør-­Trøndelag, Tjeldsund i Troms og Indre Fosen (Rissa og Leksvik) i Nord­-Trøndelag.

 

 

PRISER PER REGION: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved førstehåndssalg av tømmer, registrert inn til Landbruksdirektoratets VSOP-­database i forbindelse med tømmermåling. Tall på fylkesnivå for den enkelte måned vil kunne være påvirket av etterbetalinger og korrigeringer som gjelder tidligere perioder. Sortimentet sagtømmer inneholder sortgruppene sagtømmer og sams. Massevirke inneholder utelukkende massevirke (av bartre). Kilde: Skog­-Data AS.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.