Premium - Plus

Skogbruksutdanningen på Evenstad styrkes til høsten

Etter at studieplanen for skogbruksstudiet på Evenstad ble revidert i 2018, ble en del fag nedprioritert. Dette endrer studieadministrasjonen på fra høsten av.TEKST: JØRGEN LOTTEN, STUDENT VED EVENSTAD, OG JOURNALIST I U:RED

 

Halgrim Breie er instituttleder ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad.

Høgskolen i Innlandet tilbyr et 3-­årig bachelorløp i

nnenfor skogbruket på Evenstad. Studiet er kjent for å være praktisk lagt opp, og for å utdanne flinke studenter, men siste årene har noen fag vært tatt ut av studiet. Etter flere etterlysninger fra både studie­miljøet og næringen er de imidlertid nå på vei tilbake.

 

ØKONOMIFAGET TILBAKE

De tre foregående studieårene har emnet skogøkonomi blitt valgt bort fra studieplanen. Jobber som skog­bruksleder eller saksbehandler i kommunen krever en god forståelse innenfor økonomifagene, og det er flere som har reagert på at dette har blitt valgt bort.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra studenter, forelesere og næringa om at det er ønskelig å gjeninnføre flere økonomifag som en del av skogbruks­ utdanningen på Evenstad. Dette handlerom at Evenstad ønsker å utdanne studenter som er tilpasset en jobb­hverdag når de er ferdige med studie­tiden, og da er det viktig at emnene gjenspeiler nettopp dette. Fra høsten av tilbys skogøkonomi, der det vil bli lagt vekt på økonomi på flere nivåer. Det spenner fra bedriftsøkonomi til ressursøkonomi på nasjonalt nivå, sier Instituttleder ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad, Halgrim Breie.

 

NÆRINGEN VIL HA GIS

Også GIS­-faget, geografiske informa­sjonssystemer, er et emne som blir tillagt mer vekt i studieplanen fra høsten 2022. Hittil har GIS­-emnet blitt tilbudt den siste høsten i studie­løpet, mens det nå blir et obligatorisk GIS­-emne høsten andre studieår. GIS brukes blant annet til arealplanlegging

konsekvensutredninger og analyse av skogbruksdata. Ifølge instituttlederen tilbyr Evenstad nå en solid totalpakke i GIS.

– Ønsket om mer GIS-­kunnskap hos studentene som er ferdig med utdanningen sin på Evenstad, har dels kommet fra studentene selv, men det er nok først og fremst fremtidige arbeidsgivere som har etterspurt det. Enten du er ansatt i forvaltningen eller jobber som skogbruks­planlegger, er det viktig med gode basiskunnskaper innenfor GIS. Vi er heldige som har et godt fagmiljø innenfor GIS på Evenstad, sier Halgrim Breie.

 

BÅDE PRAKTISK OG TEORETISK

Og det er spesielt èn ting han vil trekke frem ved utdanningen generelt på Evenstad.

– Evenstad har erfarne praktikere og i tillegg anerkjente forskere, som sammen står for den undervisningen som blir gitt. Dette gjør at studentene får en unik mulighet til å utvikle både praktiske ferdigheter og delta i teori­tunge forskningsprosjekter, noe som igjen vil føre til godt skolerte studenter, ifølge Halgrim Breie.

Undervisningen har siden korona­utbruddet i mars 2020 vært dobbelt­sporet, med muligheter for å følge undervisningen via internett. Det blir interessant å se om dette er en under­visningsform «fremtidsskolen» Even­stad viderefører. Dette er noe vi må ta stilling til, avslutter Halgrim Breie.