Premium - Plus

Pengedryss over de beste studentene

Landbruks- og matminister Sandra Borch delte nylig ut penger fra Velg Skog til skogbruksstudentene som hadde produsert de beste hovedoppgavene på NMBU og Evenstad, og til de tre med best karaktersnitt på Ås.Alle de prisbelønte har fått jobb i næringen og en optimistisk statsråd mente det ville bli enda lettere framover, med regjeringens ambisjoner om å bruke skogen mer aktivt i klimapolitikken og om «å utvikle et nytt industrieventyr med basis i skogen».
– Til å gjennomføre dette trengs kunnskap, vi trenger flere som kan skogbruk i framtida, sa hun. Og så delte hun altså ut til sammen 225 000 kroner, som ble fordelt slik:

•Erlend Grande fra Overhalla fikk 50 000 kroner for beste masteroppgave i skogfag ved NMBU. Han jobber nå for Skogselskapet i Trøndelag/Skogplanter Midt-Norge.

•Sara Emilie Bråten Aarskog fra Brandval fikk 25 000 kroner for beste bacheloroppgave ved skogbruk på Evenstad. Hun tar nå mastergraden i skogfag ved NMBU.

•Petter Almås fra Holtålen i Trøndelag fikk 50 000 kroner for sitt karatersnitt i skogfag ved NMBU. Har fått jobb hos Fjellstyrene i Holtålen.

•Maria Åsnes Moan fra Trondheim fikk 50 000 kroner for sitt karaktersnitt i skogfag ved NMBU. Arbeider nå med en doktorgrad ved NMBU.

•Astrid Forberg Ryan fra Hønefoss fikk 50 000 kroner for sitt karaktersnitt i skogfag ved NMBU. Har fått jobb som seniorrådgiver i fornybarseksjonen hos Klima- og miljødepartementet.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 12. her.