Premium - Plus

Norges Natur- og økologigymnas: Godt i gang med første driftsår

Etter en lang og noe kronglete oppstartsprosess er Norges natur- og økologigymnas i gang og godt i rute med å realisere sitt konsept med en videregående skole med fokus på klima, økologi og natur. كازينو دوت كوم Og nå jaktes flere nye elever for neste skoleår.

– Totalt er det fem elever fra ulike steder i landet på skolens førsteklasse (VG1). I og med at dette er første driftsår, er det foreløpig bare én klasse ved skolen. لعبت روليت Førsteårselevene er motiverte og stortrives ved skolen. Det er varierte dager, og en del av undervisningen foregår utendørs. Dette omfatter både feltdager og bedriftsbesøk hos lokalt næringsliv. Det forteller Kristin Evensen Mathiesen, styreleder ved skolen. Hun tror dette gir en variasjon i skoledagene som gjør det lettere å motivere seg for teorien og øker den faglige forståelsen. – I tillegg er det jo aldri en ulempe å kunne knytte teori og praksis sammen, legger hun til. 

STUDIESPESIALISERING MED GRØNN TILNÆRMING

Skolen tilbyr studiespesialisering med et spisset fokus på aktuelle fagområder som klima, økologi og natur. På lik linje med andre skoler med studiespesialisering er det mye jobb og stort læringstrykk å være elev ved Norges natur- og økologigymnas. Forskjellen er imidlertid at elevene her får sin studiespesialisering med særlig vekt på klima, økologi og natur. Kristin Evensen Mathiesen mener at skolen, som er den første av sitt slag i landet, tilbyr en opplæring som gir elevene en kompetanse som alle fremtidige jobber vil nyte godt av. – Dette gjelder uansett om de vil jobbe med økonomi og finans, primærnæringer, arealplanlegging eller bli ingeniører. I fremtiden vil kompetanse om hvordan vi mennesker påvirker klima, biologisk mangfold, samt hvordan vi kan bruke naturen på en bærekraftig måte, med stor sannsynlig være ettertraktet, mener Mathiesen. كيف تلعب بينجو

 

ØNSKER VIDERE DRIFT

Ved skolen har de stor tro på videre drift og et nytt opptak til høsten, både for elever på VG1 og VG2. Det er likevel økonomien som til syvende og sist avgjør om skolen kan fortsette. Det er krevende å drive en liten skole som NNØ og nok søkere og elever som kan fylle klassene det neste skoleåret blir en forutsetning for fortsettelsen. – Med fantastiske lærere og et godt skolemiljø satses det nå videre ved den videregående skolen på Koppang i Østerdalen. Til våren håper vi på mange søkere både til første og andre klasse, sier Mathiesen som håper at når skolen nå har kommet i gang og i praksis får vist hvor godt konseptet fungerer, vil flere ungdommer fatte interesse og søke seg til hit. •

Les flere aktuelle saker om skogbruk i Norsk Skogbruk nr 1.